Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

Naše práce

Odvoz zeminy

Teréní- zemní práce nakládka a nísledný odvoz zeminy na úložiště›

Pokládka Kanalizace

Položení a následné hutnění výkopu po dvaceticentimetrových vrstvách

Vodovodní řad

Umístění šoupat na jednotlivých větvích a přípojkách

Odbahnění rybníka

Kompletní sanace rybničních usazenin prováděná kráčivým rypadlem

Zemní práce

Zemní práce Likvidace stavebních odpadů a sutin, odvoz zeminy a zavážkové práce, výkopové práce pro soukromníky, obecní úřady a stavební firmy

Pokládka kanalizace

Výkopové práce, pokládka potrubí, spádování kanalizace, uložení revizních šachet, přípojky, zkoušky těsnosti, kamerové zkoušky

Vodovody

Pokládka vodovodních řadů. montáže přípojek, usazování vodoměrných šachet + vystrojení

Čištění vodních toků

Odstraňování povodňových škod, sanaci sesuvů, regulaci koryt řek a potoků.Tato činnost je prováděna s ohledem na životní prostředí za snahy minimálního zásahu do přirozeného prostředí přírody.

Zednické práce

Zděné Ploty,zídky, opěrné zdi. Pokládání zámkové dlažby, dláždění chodníků, teras, schodů, parkovišť a příjezdových cest.

Autodoprava

Doprava stavebních hmot, vytěžených zemin a jiných odpadů na skládku.

Pokládka zámkové dlažby

Pokládka různých druhů dlažeba obrub dle přání zákazníka

Ukládání odpadů na skládku

Doprava materiálů na úložiště